BASINKA

  • 100% zakrslá koza hol. typu s PoP
  • Výsledná třída: Elita RECORD
  • Matka:  Brita CZ, linie ZORRO
  • Otec: Charlie v.d. Leemputten, linie CHARLIE

BASINKA