PISKOTKA

  • 100% zakrslá koza hol. typu s PoP
  • Výsledná třída: Elita A
  • Matka:  Basinka, linie Charlie
  • Otec: Linie RAM