PLÁNY NA ROK 2020

_____________________________________________________________

HNĚDÉ KOZY - GENETICKÝ ZDROJ ČR

PRINCEZNA A VASIL - 100% HNĚDÁ KŮZLÁTKA s nárokem na PoP

    

_____________________________________________________________

HNĚDÉ KOZY - GENETICKÝ ZDROJ ČR

PÁJAVASIL - 100 % HNĚDÁ KŮZLÁTKA s nárokem na PoP

  

_____________________________________________________________

HNĚDÉ KOZY - GENETICKÝ ZDROJ ČR

MÁJA A VASIL - 100 % HNĚDÁ KŮZLÁTKA s nárokem na PoP

  

_____________________________________________________________

PODÍLOVÉ ANGLONUBIJSKÉ KOZY - 97%

LEONTÝNKA A ARON

  

_____________________________________________________________

PODÍLOVÉ ANGLONUBIJSKÉ KOZY - 94%

TEREZKAARON

  

_____________________________________________________________

PODÍLOVÉ ANGLONUBIJSKÉ KOZY - 95,5%

VALENTÝNKA ARON

  

_____________________________________________________________

BASINKA A PIŠTA

100% zakrslá kůzlátka S NÁROKEM NA POP

  

_____________________________________________________________

ZARA A PIŠTA

100% zakrslá kůzlátka S NÁROKEM NA POP